هوشمند سازی در شبکه های آب

هوشمند سازی در شبکه های آب

هوشمند سازی در شبکه های آب

 

 

 

شبکه هوشمند با ارائه خدمات یکپارچه و مدیریت شبکه  و ایجاد ارزش برای مشتریان، شرکتهای آب و حکومت بسیار ارزشمند است. در این فایل به معرفی شبکه هوشمند و مراحل پیاده سازی تجهیزات مورد نیاز و شرکت های مطرح در این زمینه پرداخته خواهد شد. 

 

فایل پاورپوینت حاوی 45 اسلاید می باشد.