مبانی طراحی تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی

مبانی طراحی تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی

مبانی طراحی تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی

 

 

 

 

 

مبانی طراحی تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی 

  1. دوره طرح پیشنهادی برای تصفیه خانه شهرک صنعتی ……:
  2. جمعیت تحت پوشش پروژه: 
  3. برآورد سرانه تولید فاضلاب بهداشتی با احتساب نشتاب 
  4. رواناب های سطحی 
  5. کیفیت فاضلاب بهداشتی
  6. مبانی کیفی طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ……
  7.  و ….

 

 

 

فایل مذکور حاوی فایل WORD  و PDF می باشد.

تعدادصفحات : 70 صفحه